Môi trường làm việc

Tại VitaDairy, chúng tôi luôn không ngừng cố gắng nuôi dưỡng và tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi nhân viên có thể phát triển sự nghiệp và thành công với sự lựa chọn của mình. Chúng luôn tạo cơ hội công bằng cho các nhân viên với mức lương cạnh tranh, phúc lợi tốt trên tinh thần tôn trọng quyền của mỗi cá nhân, tập thể bằng những cam kết về tuân thủ luật pháp và tài chính.