HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Hệ thống phân phối của VitaDairy trải rộng khắp 63 tỉnh thành và xuất khẩu sang thị trường Myanmar. Với hơn 60.000 cửa hàng, VitaDairy đã nhanh chóng mở rộng, tiếp cận thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm các sản phẩm dành cho trẻ em, người trưởng, phụ nữ mang thai và các sản phẩm chuyên biệt dành cho người bệnh.