Cửa Hàng Yến Thi

 Chợ  Cẩm Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang