CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Luôn ý thức được chất lượng sản phẩm là thước đo để chạm tới tâm trí và trái tim khách hàng, đồng thời cũng là danh dự, là chữ tín của doanh nghiệp nên VitaDairy luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu.

Để thực hiện chính sách chất lượng, chúng tôi cam kết:

Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng một cách có hiệu quả và liên tục, cải tiến thường xuyên Hệ thống trên cơ sở sự tham gia của tất cả mọi người trên nền tảng của ISO 9001:2000; ISO 22000 & HACCP

Thỏa mãn tối đa các yêu cầu thỏa đáng của khách hàng.

Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.

Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ CB-CNV.

Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.

Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng